(Dân Việt) Trên hành trình Tây Trúc thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng phải đối mặt với cả thảy 81 kiếp nạn. Có những yêu quái, Tôn Ngộ Không với bản lĩnh của mình xử lý phát một. Có những yêu quái khiến Tề Thiên đại thánh và các sư đệ trầy vi tróc vẩy mới vượt qua nổi. Lại có không ít kiếp nạn mà Tôn Hành Giả phải cậy nhờ từ thiên binh thiên tướng đến các nhân vật bậc nhất của Đạo Giáo, Phật Giáo ra tay giúp đỡ mới giải nguy thành an.

Tỳ Bà Tinh: Đánh Ngộ Không, Bát Giới chạy dài

Về cơ bản những yêu quái khiến bộ ngũ thỉnh kinh bó tay đa số đều không có võ nghệ hay tài phép so sánh được với Tề Thiên Đại Thánh nhưng lại sở hữu những vật báu hoặc một sở trường đặc biệt khắc chế được anh khỉ cũng như những huynh đệ. Tuy nhiên, có một nữ quái, xuất hiện ở hồi 54-55, nhân chuyện thày trò Đường Tăng qua Nữ Nhi Quốc, không chỉ có bản lĩnh chẳng kém Ngộ Không mà còn có tài phép khiến tay một thời đại náo thiên cung như Đại Thánh mấy phen “ôm đầu máu” thua chạy. Đó chính là Tỳ Bà Tinh.

 day la nu quai khien ton ngo khong 2 lan thua chay, bo tat cung ngai hinh anh 1

Yêu tinh khiến Ngộ Không thua chạy và Bồ Tát cũng ngại.

Cuối hồi 54, sau khi Tỳ Ba Tinh bắt mất Tam Tạng, đưa về động, ba huynh đệ Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng biết chuyện “đằng vân bay theo luồng gió, tới một hòn núi thì gió tan… Anh em đồng xuống chân núi, đi một hồi gặp cái bình phong bằng đá xanh, qua khỏi bình phong thấy có hai cánh cửa đá, trên cửa đề sáu chữ Ðộc Ðịch sơn Tỳ Bà động”.

Sau đó Ngô Thừa Ân tả đến cảnh chửi bới rồi giao chiến giữa Ngộ Không và Tỳ Bà Tinh: “Tôn Hành Giả hiện hình, cầm thiết bảng nạt lớn rằng:- Loài tà mi dám vô lễ, không sợ chết hay sao? Nữ quái liền phun khói mịt mù rồi xách cặp thiết xa lướt tới mắng rằng:- Con khỉ khốn nạn, dám lén vào động mà dòm hả. Nói rồi đâm một nạng. Tôn Hành Giả vừa đánh vừa chạy ra ngoài”.

Sau đó thêm Bát Giới lâm trận: “Xảy thấy hai người đánh ẩu đả. Bát Giới nói lớn rằng: – Sư huynh hãy thối lui ra sau, để tôi đánh nó. Nữ quái thấy Bát Giới xông vào, thì nó liền xịt lửa trong mủi, phun khói trong miệng, và hiện ra không biết mấy tay, cầm cặp thiết xa cự chiến. Và nói lớn rằng: – Ngộ Không, ngươi thiệt còn quê lắm, ta biết ngươi mà ngươi chẳng biết ta. Rất đỗi Phật Tổ còn phải sợ ta, sá gì hai đứa bây là bậc tầm thường”.

 day la nu quai khien ton ngo khong 2 lan thua chay, bo tat cung ngai hinh anh 2

Nữ quái Tỳ Bà Tinh bản lĩnh võ nghệ không thua Đại Thánh.

Bản lĩnh của Tỳ Bà Tinh đến mức nào? Ngô Thừa Ân viết tiếp: “Ba người đánh một hồi không phân thắng bại. Nữ quái nhảy vọt lên, lấy vật chi không biết, móc phớt da đầu Tôn Hành Giả. Tôn Hành Giả la lớn chạy ngay, Bát Giới đua theo bén gót. Nữ quái đắc thắng lui vào động”.

Nếu như đa số yêu quái nghe danh Đại Thánh nếu không sợ hãi thì cũng nể vì đôi phần, riêng Tỳ Bà Tinh thì coi thường ra mặt. Giao chiến thì một mình nàng ta song đấu với cả Ngộ Không lẫn Bát Giới – vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái của thiên đình mà chẳng hề nao núng. Đã thế còn có độc chiêu khiến Ngộ Không ôm đầu thua chạy.

Chiêu dùng nọc độc đốt người của Tỳ Bà Tinh đúng là bá đạo. Hãy nghe Ngộ Không than với hai sư đệ của mình: “Tôn Hành Giả ôm đầu la lớn rằng :- Nhức đầu chết đi mà thôi, biết chừng nào cho hết! Tôn Hành Giả nói: – Ta đương đánh với nữ quái cầm đồng, không biết thế gì nó nhảy dựng lên, làm như ong đốt xuống một cái chi độc như vậy, nên nhịn thua bại tẩu về đây. Đầu ta chắc lắm, đến nỗi gươm đao khí giới bổ vào cũng như không, lưỡi tầm sét của Thiên lôi đánh không thủng. Chẳng biết con tinh cái nó dùng vật chi độc quá, nên mới nhức đầu như vầy”.

 day la nu quai khien ton ngo khong 2 lan thua chay, bo tat cung ngai hinh anh 3

Thiên Bồng Nguyên Soái – Trư Bát Giới cũng bị Tỳ Bà Tinh đánh cho chạy dài.

Sau Ngộ Không đến lượt Bát Giới lãnh đủ: “Nữ quái nổi giận, xịt lửa phun khói, hiện ra không biết mấy tay, đánh với hai người đặng năm hiệp, rồi cũng nhảy dựng lên, vụt cái chi nhằm mỏ Bát Giới. Bát Giới kinh hãi chạy dài! Tôn Hành Giả cũng bại tẩu. Nói về Sa Tăng thấy Bát Giới vừa chạy vừa ôm mỏ mà rên rằng: – Nhức đầu quá trời ơi! Không biết chừng nào cho hết nhức! Ba người ngó nhau mà chịu, không biết phương chi”.

Yêu Quái khiến Bồ Tát cũng phải kiêng dè

Mỗi khi thầy trò Đường Tăng gặp đại nạn thì Quan Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện, hoặc giả chính Tôn Ngộ Không phải đằng vân đi xin giúp. Lần này, khi Tam Tạng bị bắt còn huynh đệ Ngộ Không bị Tỳ Ba Tinh đánh cho thất điên bát đảo, Quan Âm cũng xuất hiện. Có điều bà lại không trực tiếp ra tay xử lý nữ quái này mà chỉ mách nước.

“Quan Âm nói:- Con ấy dữ lắm, cặp thiết xa là càng nó, còn cái đuôi cong cong chích người thì nhức chết, gọi là đão mã độc, vốn thiệt nó là con bò cạp cái thành tinh. Nguyên trước đó nghe kinh tại chùa Lôi Âm, Phật Tổ thấy loài độc thì không ưa, nên xô nó một cái, nó chích ngón tay Phật Tổ nhức quá, nên Phật Tổ truyền Kim cang bắt nó. Nếu muốn cứu đặng Tam Tạng thì phải lên cung Quang Minh mà viện sao Mão Nhật Kê. Nói rồi hiện hào quang bay về Nam Hải”.

 day la nu quai khien ton ngo khong 2 lan thua chay, bo tat cung ngai hinh anh 4

Tỳ Bà Tinh chẳng sợ gì Phật Tổ, còn Bồ Tát cũng kiêng dè nữ quái này.

Tới đây thì nguồn gốc của Tỳ Bà Tinh mới thực sự được hé lộ. Vốn là một con bò cạp cái thành tinh, cả ngàn năm tu luyện, nghe kinh phật, từng đốt cả Phật Tổ. Và như lời kể của Bồ Tát thì việc Phật Tổ truyền Kim Cang bắt Tỳ Ba Tinh cũng không thành nên nữ quái này mới một mình một cõi chiếm giữ núi Độc Địch Sơn, chẳng sợ gì Thần Phật cả. Chính bản thân Bồ Tát cũng tự nhắm mình không đủ tài phép để trực tiếp thu phục “nàng bò cạp” này nên chỉ hiện hình bày cách cho Ngộ Không mà thôi.

Sau Ngộ Không tìm gặp Mão Nhật Kê tinh quân, được vị thần tiên này giúp trị cho nọc độc do bò cạp đốt trên đầu (Ngộ Không) và trên miệng (Bát Giới). Rồi cả ba cùng nhau đến động Tỳ Bà khiêu chiến. “Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới dông đến cửa động.Bát Giới lấy Ðinh ba cào đá, xông vào phá động ầm ầm… Xảy thấy hai người phá động; nữ quái xách Thiết xa ra đánh, muốn trổ miếng nghề cũ, hai người biết chừng chạy trước. Nữ quái theo tới bình phong, Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:- Mão tinh đi đâu không thấy?”.

Dĩ nhiên Bò cạp gặp đúng thiên địch Gà trống thì hết đường cựa quậy: “Mão Nhật Kê hiện nguyên hình là con gà trống mồng đỏ, lông cánh như vàng, cất cổ cao hơn sáu bảy thước, Kim kê ngó nữ quái kêu một tiếng cót, nữ quái té ngửa, hiện nguyên hình là Yết Tử tinh, Kim kê gáy một tiếng, Yết Tử tinh chết cứng. Khi ấy Bát Giới xách đinh ba lại, thấy con bò cạp cái lớn bằng cây đờn Tỳ Bà, nằm ngửa không cựa quậy”.

 day la nu quai khien ton ngo khong 2 lan thua chay, bo tat cung ngai hinh anh 5

Chỉ đến khi gặp thiên địch Mão Nhật Kê Tinh quân, bò cạp thành tinh mới bị thu phục.

“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”, vỏ quýt rằng ắt gặp móng tay nhọn. Nữ quái Tỳ ba Tinh, chẳng coi Đại Thánh với Thiên Bồng Nguyên Soái ra gì, khiến Bồ Tát cũng phải ngại, từng đốt cả Phật Tổ rốt cuộc lại chịu kết cục bi thảm chỉ sau 2 tiếng gáy của Mão Nhật Kê Tinh quân.

Tag:  Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, Tỳ Bà Tinh, Nữ Nhi Quốc, yêu quái khiến Ngộ Không thua chạy hai lần, yêu quái Quan Âm Bồ Tát cũng phải ngại, yêu quái đốt Phật Tổ, bò cạp tinh, Mão Nhật Kê Tinh quân, Trung Quốc