Ông sếp này cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi mình có một loạt nhân viên “đi làm cho vui”.

  • Ảnh chế: Real Madrid quyết “ngăn cản” Bale đến Trung Quốc
  • Tài năng không có nhưng “thủ đoạn” anh không thiếu
  • “Sốc” với pha chống trộm thông minh nhất hành tinh