(Dân Việt) Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của dân cư nông thôn trong tỉnh Cà Mau ngày càng được cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, trong đó khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng 2,2 lần so với năm 2010).

Lan tỏa phong trào xây dựng NTM

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn năm 2010 – 2020.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, với đặc thù của một tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, Cà Mau có nhiều khó khăn, thách thức. Xuất phát điểm ban đầu của tỉnh tương đối thấp, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,5 tiêu chí.

 tam nong khoi sac, thu nhap nguoi dan ca mau tang gap doi hinh anh 1

  Các làng nghề truyền thống ở Cà Mau được quan tâm, phát triển. Ảnh: C.L


Đến năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn NTM và có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; từ 41 xã trở lên đạt chuẩn NTM, từ 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có từ 27 ấp khó khăn đạt chuẩn NTM; đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên, thu nhập tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015.

Theo đó, đến nay, tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2019 là hơn 5.923,5 tỷ đồng. Qua gần 10 năm thực hiện, phong trào xây dựng NTM bước đầu đã tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và việc làm của nhân dân ngày càng nâng cao; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ…

Đến nay, tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt được là 1.119 tiêu chí, bình quân đạt hơn 13,6 tiêu chí/xã, tăng gần gấp 4 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã). Tỉnh có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6% (tăng 15,9% so với năm 2015, tăng 36,6% so với năm 2010). Tỉnh đang phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đến năm 2020.

Thu nhập người dân tăng gấp đôi

Theo UBND tỉnh Cà Mau, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM, được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn. Nhờ đó, đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh.

Các quy hoạch, chương trình, đề án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt và triển khai thực hiện khá hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp (giá so sánh 2010) đến năm 2018 đạt gần 35.658 tỷ đồng, tăng 15.250 tỷ đồng so năm 2010, bình quân tăng 7%/năm. Tổng sản phẩm (GRDP giá so sánh) năm 2018 đạt 40.480 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 11.590 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từng bước được chú trọng, tỉnh Cà Mau định hướng phát triển các vùng ven đô thị huyện, thành phố về sản xuất rau, củ, quả theo mô hình VietGAP.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Tỉnh đã và đang tập trung huy động, lồng ghép đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trường học, thiết chế văn hóa… Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy định chỉ tiêu của các tiêu chí còn bất cập. Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, tập trung thực hiện có hiệu quả, tạo đột biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm chủ lực của tỉnh”.