Người xin đưa xe đầu kéo của mình vào “thế mạng” cho xe chuyên dụng CSGT rồi quay clip vụ việc tổ CSGT ở Gia Lai bị tông khi đang làm nhiệm vụ được cảm ơn, khen thưởng vì đã giúp truy bắt tội phạm.

  • Sức khỏe đại úy CSGT bị xe chở gỗ tông bất tỉnh giờ ra sao?